0 Comments

Top 6 ý tưởng Marketing giáo dục năm 2021

Top 6 ý tưởng Marketing giáo dục năm 2021 Có thể nói giáo dục chính là ngành khá đặc thù và có sự cạnh tranh ngày càng cao hơn do sự xuất hiện của rất nhiều các đơn vị và cơ sở giáo dục khác nhau. Vì vậy, để có thể trở thành một đơn […]

0 Comments

Giải pháp Marketing ngành giáo dục

Giải pháp Marketing ngành giáo dục Marketing cho ngàng giáo dục không còn là con đường trải đầy hoa hồng nữa. Hiện nay do sự xuất hiện nhan nhãn của các quảng cáo thì khách hàng gần như đã trơ mặt cùng với những thứ được gọi là quảng cáo. Vậy phương hướng, giải pháp […]