Các lỗi WordPress phổ biến và cách khắc phục

216 Lượt xem

Các lỗi WordPress phổ biến và cách khắc phục

  • Lỗi trắng trang WordPress. …
  • Lỗi Internal Server Error. …
  • Lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu. …
  • Không thể truy cập vào WordPress Dashboard. …
  • Kết nối hết thời gian chờ …
  • Khu vực quản trị WordPress bị khóa. …
  • Trang đăng nhập chuyển hướng. …
  • WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì
Tag:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *