Khác biệt giữa kênh marketing truyền thống và kênh marketing hiện đạiKhác biệt giữa kênh marketing truyền thống và kênh marketing hiện đại

Khác biệt giữa kênh marketing truyền thống và kênh marketing hiện đại Marketing truyền thống Với marketing truyền thống, các doanh nghiệp thường sản xuất sản phẩm rồi mới tìm thị